Elnät

kraft_767x470

Allmänt

Energiskatt

Från och med den 1 januari 2018 har riksdagen beslutat att det istället är ditt elnätsföretag som fakturerar dig energiskatt

Normal energiskatt:          33,1 öre/kWh  (41,38 ink. moms)
Reducerad energiskatt:    23,5 öre/kWh (29,38 ink. moms)

Kommuner med reducerad energiskatt

-Norrbottens län: samtliga kommuner
-Västerbottens län: samtliga kommuner
-Jämtlands län: samtliga kommuner
-Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik
-Gävleborgs län: Ljusdal
-Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
-Värmlands län: Torsby


Anslut dig
För installatörer
Tjänster
Om elnätet

Gatubelysning

Karlsborgs Energi AB äger och underhåller idag ca 2600 belysningspunkter inom Karlsborgs kommun. I nuläget sitter det högtrycksnatrium i större delen inom Karlsborgs kommun och ett fåtal kvicksilverlampor, då LED belysning blir alltmer populärt inom dom flesta miljöer så försöker vi på Karlsborgs Energi börja montera dessa främst för att spara energi och utnyttja ny teknik. Än så länge så sker detta först vid ny eller ombyggnad av belysningsnätet men vi har på lång sikt som mål att byta ut dom flesta belysningspunkter till LED.

Belysningen ses över ca 3-4 gånger per år med lift bil, vanligtvis någon gång i månaderna September , December och Mars men kan variera på grund av annan typ av verksamhet.

Vid fel på belysningen var vänlig och kontakta oss på tel:
0708-80 30 64 eller 0505-17100 så åtgärdar vi felet vid nästa service.

Nättariffer

Elnätstaxa från 1 juli 2017

SäkringskunderNormaltariffInk. moms
Överföringsavgift Öre/KWh10,112,6
Fast avgift, 16 Amp, lägenhet, Kr/år1594,31992,8
Fast avgift, 16 Amp, Kr/År3530,24412,8
Fast avgift, 20 Amp, Kr/År5105,16381,4
Fast avgift, 25 Amp, Kr/År6811,68514,5
Fast avgift, 35 Amp, Kr/År8916,811146,1
Fast avgift, 50 Amp, Kr/År11759,614699,5
Fast avgift, 63 Amp, Kr/År14639,0
18298,8
Fast avgift, 80 Amp, Kr/År19387,1
24233,9
Fast avgift, 100 Amp, Kr/År23101,028876,2
Fast avgift, 125 Amp, Kr/År29136,336420,4
Fast avgift, 160 Amp, Kr/År34757,5
43446,9
Fast avgift, 200 Amp, Kr/År38346,9
47933,6

EffektkunderHögspänningLågspänning
֖verföringsavgift öre/kW5,66,7
Fast avgift, Kr/År1267938964
Abonnerad effekt, Kr/kW539539
Överuttag Abonnerad effekt, Kr/kW942942
Reaktiv effekt, Kr/kvar539539

Inmatningstariff.

Inmatningstariffer fr.o.m. 2014-07-01 exkl. moms

Vind/solkraftproduktion < 1500 Kw

En elandvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63A och som producerar
el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 Kw ska inte betala någon avgift
för inmatningen. Detta gäller dock bara om elandvändaren under ett kalenderår har
tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.

Dvs. Om det vid årsavräkningen visar sig att elanvändaren har matat ut mer el på nätet
än han har tagit ut gäller normal tariff för inmatning

Mätavgift är den årligakostnaden för mätning, beräkning rapportering av mätvärden
Nätnyttoersättning är värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från
Produktionsanläggningen medför i nätkoncessionsägarens ledningsnät, samt värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät som blir möjlig genom att anläggningen är anslutenledningsnätet

Typ av inmatningMätavgiftNätnyttoersättning
Inmatning på högspänning8400 Kr/år2,3 öre/KWh
Inmatning på lågspänning5800 Kr/år2,5 öre/KWh
Microproduktion inmatning på
låspänning under 43,5 KW, 63 A
0 Kr/år3,1 öre/KWh