Elmätarbyte

Karlsborg Energi byter till nya elmätare

Det är vi på Karlsborg Energi som äger den elmätare som sitter i din fastighet.

Under de närmsta åren kommer Karlsborg Energi att byta ut ca 4000 elmätare hos våra kunder. Vi påbörjade bytet till nya elmätare under 2020 och arbetet kommer att pågå fram till ca 2025.

Varför byts elmätarna?

Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav på alla elmätare i Sverige, som är ett steg närmare ett smartare elnät. Kraven ska vara uppfyllda senast 1 januari 2025.

Vad innebär de nya kraven?

Den nya generationens smarta elmätare ska stödja energiomställningen och ger förutsättningar för kunderna att vara mer delaktiga och aktiva. De nya mätarna gör det möjligt att själv kunna ta del av sina mätuppgifter och därmed få tillgång till mer detaljerad information om sin energianvändning.

De nya mätarna kommer även att mäta din elförbrukning per timme, kunna mäta både förbrukning och produktion från din anläggning, automatisk avbrottsregistrering, möjligheten med till- och frånkoppling av el på distans med mera.

Hur vet jag när ni ska byta min elmätare?

När det är dags att byta just din elmätare så kommer du att få information av oss i din brevlåda.

Sitter din mätare inomhus (eller ej tillgänglig för oss) så måste någon vuxen vara hemma i samband med bytet. Vi kommer att informera dig via brev ca 14 dagar innan bytet, med information om mätarbytet och en föreslagen tid för mätarbytet. I brevet finns information om hur du kan gå tillväga för att boka om din tid om den inte passar.

Sitter din mätare utomhus (eller tillgänglig för oss) så behöver du inte vara hemma för mätarbytet. Vi kommer att informera dig via vykort ca 14 dagar innan bytet, med information om mätarbytet och under vilken tidsperiod din elmätare kommer att bytas.

Kan jag få en påminnelse om mätarbytet?

Om du har fått ett brev från oss med en föreslagen tid om mätarbyte, så kan du registrera din e-post adress eller mobilnummer hos oss via länken för ombokning av tid. Då skickar vi en påminnelse till dig 1-2 dagar innan den bokade tiden.

Vad händer om jag inte kan vara hemma på bokad tid?

Om din elmätare inte är tillgänglig för oss utan att någon vuxen är på plats, och du inte kan vara hemma på föreslagen tid så ber vi dig boka om bland de tider som finns tillgängliga inom ditt område. Finns det inte någon tid som passar så kanske du kan be någon granne eller släkting vara på plats vid föreslagen eller ombokad tid.

Hur går mätarbytet till?

Arbetet med att byta elmätare kommer att utföras av elmontörer från Karlsborg Energi. Samtliga montörer ska legitimera sig med ID-handling från Karlsborg Energi.

Själva mätarbytet tar ca 10-20 minuter, under mätarbytet så kommer din anläggning att vara spänningslös. Det är bra om du själv drar ut kontakterna till eventuell känslig utrustning innan bytet.

I samband med mätarbytet så kommer vår montör att fotografera mätaren som ska bytas och den nya mätaren efter uppsättning för att säkerställa att rätt mätare och rätt mätarställningar registreras i våra system.

Hur får jag information efter mätarbytet?

Efter mätarbytet är genomfört så kommer vi att bekräfta mätarbytet till dig. Bekräftelsen innehåller information om när bytet utförts, samt information och mätarställningar för den nertagna och den uppsatta mätaren. I bekräftelsen finns också en länk till den här sidan med mer information om mätarbytet.

Har du registrerat en e-postadress eller mobilnummer så kommer du att få bekräftelse på utfört mätarbyte via de kanalerna. Har du inte registrerat varken e-postadress eller mobilnummer så kommer du att få bekräftelsen på vykort.

Är det något som jag ska tänka på?

Sitter din mätare inomhus eller ej tillgänglig för oss på Karlsborg Energi så måste någon vuxen vara hemma i samband med bytet. Boka om din tid enligt informationen i brevet om den föreslagna tiden inte passar, eller be en granne eller släkting vara hemma under tiden för bytet.

Tänk på att mätarplatsen måste vara tillgänglig för vår mätartekniker. För att underlätta för bytet är det bra om du ser till att det inte står några föremål eller hinder framför elskåpet/elmätaren.

Kostar mätarbytet något?

Nej, mätarbytet kostar inte dig som kund något.

Hur fungerar de nya elmätarna?

Den stora nyttan för dig som kund, utöver att vi kan mäta din förbrukning per timme, se mer detaljerad förbrukning per fas, och tillkoppla och frånkoppla din el på distans, är att vi inte behöver byta elmätare om du sätter upp en solcellsanläggning på ditt tak.

Här kan du läsa mer om hur din nya elmätare fungerar

Förändras min faktura?

Nej, din faktura kommer att se ut som innan. På nästkommande faktura efter mätarbytet kan du se att mätarbyte är genomfört.

Kan jag se min förbrukning per timme någonstans?

Ja, någon dag efter mätarbytet är genomfört kan du se din förbrukning för föregående dag och bakåt till datum för mätarbytet via våra kundsidor. Logga in här

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga här, så är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst, kundservice@karlsborgenergi.se, telefon 0505-171 05.