Vad vill du göra?

Kolla elpriser

Många faktorer påverkar ditt elpris. Karlsborgs Energi erbjuder elavtal till både fasta och rörliga priser.

Teckna Avtal

Här kan du teckna ett elhandels avtal med oss

Skaffa bredband

Vill du veta hur du ansluter till fibernätet eller är du redan ansluten?

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss via mail eller telefon. Snabbt och enkelt.

Flyttanmälan

Har du sålt din bostad eller flyttar du ifrån hyresrätten? Då behöver du göra flyttanmälan. Gör det i god tid, minst 14 dagar före flytt

Kundservice

Information rådgivning och hjälp kring våra tjänster.