Flyttanmälan

Anmälan ska ske senast 5 dagar innan flytt. Inkommer flyttanmälan efter flyttdatum blir flytt registrerad
inom 5 dagar efter att vi registrerat din anmälan.
Flyttar genomförs ej retroaktivt

Du som flyttar ut är betalningsansvarig för elabonnemanget tills flytt har anmälts

Vid utflytt från hyreslägenhet ange vilken hyresvärd ni hyrt av.

Saknas information om ny ägare till fastigheten eller bostadsrätt bryts strömmen tills ny ägare meddelats.

Detta medför en extra kostnad för inflyttad kund vid påkoppling f.n 500 kr ink moms. Önskas påkoppling helg eller efter kl 16 tillkommer en kostnad på 2000 kr.

Frånkoppling görs utan ytterligare avisering. Karlsborgs Energi AB är inte ansvarig för eventuella skador som uppstår i samband med frånkopplingen.

Bekräftelse på att ditt elnätsavtal upphört är slutfakturan. Denna når dig efter att du har lämnat fastigheten då vi debiterar i efterskott. Flyttar du inom KEAB’s nät och har ett befintligt elavtal på din elhandel så flyttas det INTE med per automatik till din nästa anläggning. Däremot kan du kontakta oss för att ev. flytta med ditt avtal.

Här kan du anmäla din inflytt om du tar över en anläggning på Karlsborgs Energi Elnät.
Flytta in

Här kan du anmäla din utflytt från din anläggning på Karlsborgs Energi Elnät.
Flytta ut