Batteriägare

Tjäna pengar på ditt villabatteri!

Nu kan du som elhandelskund hos Karlsborgs Energi ansluta ditt batteri till balanstjänster via Checkwatt! Det innebär att du gör batterilagret tillgängligt så att Svenska Kraftnät kan använda det i sitt arbete att hålla frekvensen i det svenska elnätet nätet på rätt nivå. För det får du en ersättning, vilket idag utgör en stor del av det du kan tjäna på ett batterilager.

Hur funkar det?

För att säkerställa att elnätet alltid är i balans och har rätt frekvens handlar Svenska kraftnät upp olika typer av stödtjänster. Checkwatts virtuella kraftverk möjliggör sammanlänkning av batterilager, solceller, vindkraftverk och elbilsladdare över hela landet så att de tillsammans kan leverera dessa tjänster till Svenska kraftnät. Därigenom kan du få betalt för att bidra till elnätets stabilitet.
Här kan du anmäla intresse för att ansluta ditt batteri samt räkna på hur stor din ersättning kan bli beroende på ditt batteris storlek: https://www.checkwatt.se/batteri-intresse

Har du frågor om batterilager och balanstjänster? Se vår FAQ: (fråga-svar) Batterilager reseller kunder