Karlsborgs Värme AB bildades 1998 och ägs av Karlsborgs Energi AB.

Karlsborgs Värme erbjuder värmeleverans till fastigheter i tätorten och har en modern produktionsanläggning som på ett mycket effektivt och miljöriktigt sätt utnyttjar nästan enbart biobränsle för värmeproduktion.

Erik Kjellberg
Anläggningsansvarig
Tel. nr. 0505-171 16

Priser

Pga ökade produktionskostnader har priserna höjts med 3,5%/kWh fr.o.m. 20201001

Prisinformation avseende fjärrvärme i Karlsborg levererat av Karlsborgs Värme AB. Prisinformationen baseras på fjärrvärmelagen (2008:263), fjärrvärmeförordningen (2008:526) samt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (2009:3).

Allmänna villkor för fjärrvärme näringsidkare
Allmänna villkor för fjärrvärme konsument

Anslutningsavgift:

Offert lämnas i varje enskilt fall.

 Priser sedan 2019-10-01Priser fr.o.m 2020-10-01
Fast pris (kr)
ex moms
Rörligt pris (kr/kWh)
ex moms
Fast pris (kr)
ex moms
Rörligt pris (kr/KWh)
ex moms
Fjärrvärme18170,672818810,6963
Fjärrvärme industri 100%18170,618418810,64
Fjärrvärme industri 85%18170,626518810,648