Karlsborgs Värme AB bildades 1998 och ägs av Karlsborgs Energi AB.

Karlsborgs Värme erbjuder värmeleverans till fastigheter i tätorten och har en modern produktionsanläggning som på ett mycket effektivt och miljöriktigt sätt utnyttjar nästan enbart biobränsle för värmeproduktion.

Vi har ett nära samarbete med Statens Fastighetsverk och köper färdig värme av dem i de fall som olja hade varit alternativet, dvs. vid den årliga revisionen av fastbränslepannan och vid topplast under kalla vinterdagar.

Statens Fastighetsverk är i färd med att modernisera sin anläggning vilket också innebär en kapacitetsökning som Karlsborgs Värme och dess kunder kan dra nytta av genom lägre produktionskostnader och förbättrad miljö.

Patrik Larsson
Anläggningsansvarig
Tel. nr. 0505-171 08

Priser

Prisinformation avseende fjärrvärme i Karlsborg levererat av Karlsborgs Värme AB. Prisinformationen baseras på fjärrvärmelagen (2008:363), fjärrvärmeförordningen (2008:526) samt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (2009:3).

Allmäna villkor - fjärrvärme

Anslutningsavgift:

Offert lämnas i varje enskilt fall.

  Gäller fr.o.m 1/4 2016
Fast pris (kr)Rörligt pris (kr/kWh)Fast pris (kr)Rörligt pris (kr/KWh)
Fjärrvärme16800,619017640,6500
Fjärrvärme industri 100%16800,569017640,5975
Fjärrvärme industri 85%16800,576517640,6053