Karlsborgs Värme AB bildades 1998 och ägs av Karlsborgs Energi AB.

Karlsborgs Värme erbjuder värmeleverans till fastigheter i tätorten och har en modern produktionsanläggning som på ett mycket effektivt och miljöriktigt sätt utnyttjar nästan enbart biobränsle för värmeproduktion.

Vi har ett nära samarbete med Statens Fastighetsverk och köper färdig värme av dem i de fall som olja hade varit alternativet, dvs. vid den årliga revisionen av fastbränslepannan och vid topplast under kalla vinterdagar.

Statens Fastighetsverk är i färd med att modernisera sin anläggning vilket också innebär en kapacitetsökning som Karlsborgs Värme och dess kunder kan dra nytta av genom lägre produktionskostnader och förbättrad miljö.

Erik Kjellberg
Anläggningsansvarig
Tel. nr. 0505-171 16

Priser

Pga ökade kostnader för flis och el har priserna höjts med 3,5%/kWh fr.o.m. 20191001

Prisinformation avseende fjärrvärme i Karlsborg levererat av Karlsborgs Värme AB. Prisinformationen baseras på fjärrvärmelagen (2008:363), fjärrvärmeförordningen (2008:526) samt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (2009:3).

Allmäna villkor - fjärrvärme

Anslutningsavgift:

Offert lämnas i varje enskilt fall.

 Priser fr.o.m 1/4 2016Priser fr.o.m 1/10 2019
Fast pris (kr)Rörligt pris (kr/kWh)Fast pris (kr)Rörligt pris (kr/KWh)
Fjärrvärme17640,650018170,6728
Fjärrvärme industri 100%17640,595718170,6184
Fjärrvärme industri 85%17640,605318170,6265