Myndighetsavgifter

I din fasta elnätsavgift ingår myndighetsavgifter till staten. Dessa består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 68,31 kronor per år. Myndighetsavgifterna faktureras som en del i din fasta avgift på elnätsfakturan 1 gång per år Mer information om myndighetsavgifter hittar du här Myndighetsavgifter...

TV6

TV6, som tidigare varit en gratiskanal, övergick 1 oktober 2021 till att vara en krypterad kanal (betalkanal). Förändringen är en satsning från Viaplay Group och gäller hela landet. Kanalen kommer nu att erbjuda mer direktsänd sport än någonsin tidigare, med bland annat vintersport från...

Scroll to top