Teckna elavtal med KEFAB
Karlsborgs Energi Försäljning AB (KEFAB) är Karlsborgs Energi AB´s anvisade elhandelsbolag.
Med oss kan du teckna elavtal för att få ner dina elkostnader.

Här visas de aktuella elpriserna i elområde 1,2 och 3.  Tillhör du elområde 4,  kontakta vår kundservice för aktuella priser. Alla priser på den här sidan är inkl. moms.

Vid frågor om avtal med fast pris ber vi Er kontakta kundservice för mer information.

AvtalsformElprisGiltig fr.o.m.
Börspris gäller Mars85,492024-04-01

Priser är angivna i öre/kWh. Fast avgift på 300 kr/år tillkommer på samtliga avtalsformer.

Rörligt elpris

 • Rörligt elpris kan variera kraftigt under året och innebär risker, men också möjligheter.
 • Prissättning sker utifrån KEFABs inköpskostnader av ett volymvägt månadsmedel pris + aktuellt månadspris för elcertifikat.
 • Fast pålägg tillkommer med 4,5 öre/kWh exkl moms (5,625 öre/kWh inkl moms)
 • Uppsägningstid är 1 månader om du vill vara avtalslös

Timbaserat Rörligt elpris (timspot)

 • Du kan påverka dina elkostnader genom att styra elanvändningen till timmar på dygnet när elen är billigare. Du hittar elpriset för dygnets alla timmar på Nordpol.
  Morgondagens priser presenteras omkring klockan 13 varje dag på  mina sidor och vår app som är kostnadsfria.

Så fungerar Timbaserat rörligt elpris(timspot)

 • Med Timbaserat rörligt elpris (timspot) betalar du för den el du använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen. Med andra ord betalar du för ditt exakta förbrukningsmönster. Du har större möjlighet att påverka din elkostnad - till skillnad från ett avtal med Rörligt elpris, som baseras på ett månatligt volymvägt förbrukningsmönster hos samtliga HjoTiBorgs elkunder med Rörligt elpris i ditt elområde. Du behöver på så sätt inte betala för att andra väljer att använda el under de dyra timmarna.

Kan du sänka din elkostnad med timmätning?

 • Du behöver hålla god koll på när du använder din el och styra elanvändningen till timmar med lågt elpris för att kunna sänka dina elkostnader. Om din elanvändning däremot är hög under timmar med högt elpris kan resultatet bli en högre elkostnad.
 • Prissättning sker utifrån det timvisa spotpriset på Nordpool för aktuellt elområde samt aktuellt månadspris för elcertifikat. Tillkommer fast pålägg med 4,5 öre/kWh exkl moms (5,625 öre/kWh inkl moms)
  Balanskostnader och avgifter till marknadsaktörer och  myndigheter ingår.
 • Årsavgift tillkommer, 240 kr per år (300 kr inklusive moms)

Djupdykning- Månadsmedel (Rörligt elpris) vs Timspot

 • Timspot = Förbrukning per timme X priset per timme
 • Månadsmedel = Förbrukning per månad X volymviktat månadsmedelspris
 • Vad är volymviktat? Enkel förklaring. Hela kundkollektivets timförbrukning viktas mot det rörliga timpriset
 • Välja timpriset? Förmågan att flytta förbrukningen till när det är billigast.

Bättre än månadsmedel? Endast om du flyttar förbrukningen ”bättre” än resten av kunderna.

Fast elpris

 • Priset är bundet under avtalsperioden, du berörs inte av några prisändringar.
 • Du kan välja mellan olika bindningstider.
 • För information om våra fasta avtalspriser kontakta kundtjänst.

Mixprisavtal

 • En mix av fast pris och rörligt månadsmedel.
 • Du betalar halva din månadsförbrukning med Fast pris och resterande halva med rörligt månadsmedel.
 • Du kan välja mellan olika bindningstider

Anvisningspris

 • Anvisningspris kallades tidigare tillsvidarepris och gäller för dig som bor i Karlsborgs Energis elnätsområde och inte beställer ett elhandelsavtal.
AvtalsformElprisGiltig fr.o.m
Anvisningspris 96,112024-04-01

Jämförpriser

Pris
2 000 kWh
Pris
5 000 kWh
Pris
20 000 kWh
Rörligt elpris100,4991,4986,99
Anvisningspris111,11102,1197,61

 

Energiskatt
Informationen om energiskatt finns numera under menyn "Elnät".
Från och med den 1 januari 2018 har riksdagen beslutat att det istället är ditt elnätsföretag som fakturerar dig energiskatt

 

 


elomraden

Elområden

Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Det innebär att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Syftet med indelningen är att stimulera till att nya kraftverk byggs där det idag är underskott på el.

Beslutet är taget av Svenska Kraftnät men det är en konsekvens av att Sverige måste anpassa sig till EUs strävan att verka för en gemensam fri konkurrensutsatt elmarknad i hela Europa.

Syftet med uppdelningen är även att stimulera elproduktion i de områden där det är underskott på el samt att förstärka det svenska elnätet där det idag är flaskhalsar i överföringskapaciteten.


Elens ursprung

Bolagets inköp av el år 2021 fördelar sig enligt följande:

Den el vi sålde 2021 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,01 g koldioxid och 0,001 g kärnbränsleavfall per kWh.
Vår ursprungsmärkning grundas till 100 % på ursprungsgarantier.

VattenEL EPD (Environment Product Declerations)

 • VattenEL EPD (Enviroment Product Declerations) är en varudeklaration som underlättar för kunden att själv bedöma hur miljöanpassad elen är. Certifikatet beskriver miljöpåverkan. I pris ingår 2 öre/kWh för vattenEL EPD
 • Uppsägningstid 3 kalender mån EPD(förnybar el). Mer information på energimyndighetens hemsida Solelportalen
 • Vi förbehåller oss rätten att justera priserna i dessa avtal om våra kostnader för el påverkas genom väsentligt förändrade förutsättningar bortom vår kontroll. Exempel på sådana förändrade förutsättningar är en särskild skatt eller avgift föreskriven av myndighet eller ny/förändrad lagstiftning eller förordning. i sådana extrema fall kan vi tvingas justera priserna i motsvarande grad som kompensation