Installationsavdelningen på Karlsborgs Energi besitter en bred kompetens inom el-, data-, kabel-TV- och teleinstallationer. Inget jobb är för stort eller litet, bland våra nöjda kunder finns såväl privatpersoner som företag. Våra montörer förfogar över de fordon, verktyg, maskiner och övrig utrustning som behövs för att utföra de flesta förekommande installationsjobb. Uppdragen består bland annat av industri- och villainstallationer, nybyggnationer, reparationer, fibersvetsning, fiberblåsning och nätbyggnation.

0505 - 171 06
installation@karlsborgsenergi.se

IMG_4371

Tele / Datanät

Keabs elektriker har stor vana vid tele- och datainstallationer av olika slag. Vill du flytta första telejacket för att kunna ansluta din ADSL-utrustning i rätt rum? Behöver du hjälp att bygga ett datanät i hemmet eller på företaget? Har Ni flera anslutna datorer och användare av Ert internet finns flera fördelar med ett korrekt installerat datanät. Högre säkerhet och effektivare kapacitetsutnyttjande är två av dessa. Dessutom är det bekvämt att ha rätt utrustning på rätt plats, installerat och klart av en behörig installatör!


IMG_4373

Kabel-TV / Koaxnät

Vi har utrustningen och kompetensen för att mäta upp signalnivåer, felsöka och dimensionera kabel-tv nät för att säkerställa jämn nivå i hela fastigheten. Våra tjänster inom kabel-tv/koaxnät innefattar såväl installation av nya nät som uppgraderingar och reparationer av gamla nät. En dålig skarv eller glapp i ett uttag kan göra hela skillnaden mellan brusig och perfekt bild på din tv.


IMG_4369

Elinstallationer

Är du osäker på din elanläggnings kondition? Det finns många åtgärder som kan öka säkerheten i ditt hem. Att installera jordfelsbrytare är en säkerhetsåtgärd, som dessutom ofta ger rabatt på årspremien hos ditt fösäkringsbolag. Vi byter ut alla gamla kablar, elcentraler etc. Keabs elektriker finns till din tjänst vid alla former av elinstallaioner. Vi utför felsökning och reparation på värmesystem och ventilation, installerar snygg belysning både inne och ute m.m. Hjälpen är inte långt borta och i framtiden har Ni sedan en personlig elektriker att kontakta när Ni behöver hjälp.