Ny energiskatt fr.o.m 1 juli 2017

Riksdagen har beslutat om att höja energiskatten för elektrisk kraft med 3 öre/kWh till 32,5 öre/kWh exklusive moms fr.o.m. 1 juli 2017. Avdraget för hushållskunder och tjänsteföretag inom vissa kommuner i norra Sverige är fortsatt 9,6 öre/kWh exklusive moms dvs 22,9 öre/kWh...

Strömavbrott i Brevik

Ett träd har fallit på elledningen och orsakat ett strömavbrott i Brevik. Vår personal är på plats tillsammans med räddningstjänsten Karlsborg 16:22 Träd på elledning. RT åtgärder kontroll och avspärrning. — Räddningstjänsten (@ostra_skaraborg) November 5, 2016 Uppdatering 18.38 Strömmen är återställd men vår bredbands...

När du ska fälla träd

Ibland kan elledningar vara i vägen när man ska fälla träd. Då kan vi hjälpa dig med att övervaka så att fällningen sker på ett säkert sätt. Tänk på att vi inte utför trädfällningen, utan övervakar endast arbetet. Om du anlitar en entreprenör så...

För att få byggström

Behöver du byggström under byggtiden skall du föranmäla detta till oss. Byggmätarskåpet samt de uttag och ledningar som behövs för byggnationen måste vara godkända och CE märkta. Det är du som anläggningsinnehavare som ansvarar för att elsäkerheten är fullgod). Anslutningsledning max 5 m skall...

Scroll to top