Om Elnätet

Vem är elnätsägare och vem är elleverantör?

  • Det är elnätsägaren för ett visst område som äger och svarar för driften av kablar, transformatorer, ställverk, elmätare mm. Kort sagt det som behövs för att transportera elen som du köper från din elleverantör hem till dig.
  • Det finns bara en elnätsägare för ett visst område (koncessionsområde), alltså har elnätsägaren monopol i detta område och du kan därmed inte byta till någon annan elnätsägare.
  • Däremot kan du köpa ström hos vilken elleverantör du vill. Elleverantör kan du byta när du vill såvida du inte har ett tidsbundet avtal med någon elleverantör.
  • Om du inte gör ett aktivt val så får du din el levererad med tillsvidarepris från ett så kallat anvisningsföretag.
  • Ett anvisningsföretag är en elleverantör som varje elnätsägare är skyldig att ha avtal med.
  • Inom Karlsborgs energis område så är Karlsborgs energi försäljnings AB anvisningsföretag.

Ansvarsfördelning

Kundens ansvar
  • Du som fastighets- eller lägenhetsägare är ansvarig för att maskiner, stickkontakter, ledningar med mera inne i huset fungerar och är ofarliga för dig och din familj. Det är också ditt ansvar att mätarskåpet eller fasadskåpet är i gott skick.
  • Mätaren i skåpet ägs av oss och det är vårt ansvar att se till att den fungerar som den ska. Men resten av skåpet ägs av dig. Att det sitter plomberingar på vissa delar är en säkerhetsåtgärd för att inte du eller någon annan ska kunna skada er. Endast behöriga elektriker får lov att bryta den - men det som finns där bakom är fortfarande ditt ansvar.
  • Vi rekommenderar att du, om det inte gjorts en el-besiktning i ditt hem på länge, tar hem en elektriker som kan kontrollera att din elanläggning fungerar som den ska och används på rätt sätt. Fel i elanläggningen kan vara förenat med fara, i värsta fall med livsfara.
Vårt ansvar
  • Förutom mätaren som sitter i skåpet, ansvarar vi som elnätsföretag för allt som finns fram till fasadskåp, servissäkring eller byggskåp. Från kabeln, som går ner i marken från skåpet, till högspänningsledningen uppe i stolpen eller nere i marken. Här är det också bara vi som får utföra underhåll och arbete. Om du upptäcker något fel, hör av dig till oss.

Övriga dokument