Tjänster

Trädfällning

  • Ibland kan elledningar vara i vägen när man ska fälla träd. Då kan vi hjälpa dig med att övervaka så att fällningen sker på ett säkert sätt. Tänk på att vi inte utför trädfällningen, utan övervakar endast arbetet. Om du anlitar en entreprenör så svarar du själv för dennes kostnader.
  • Vi hjälper dig kostnadsfritt om du meddelar oss i god tid, dock senast fyra arbetsdagar före den aktuella trädfällningen. Fyll i formuläret nedan och skicka!

Kabelutsättning vid markarbeten

  • Skall du gräva inom eller utanför din tomt kontakta oss för utsättning av kablar helst en vecka innan du ska gräva.
  • Utsättningen är kostnadsfri men gräver du av eller skadar en kabel får du stå för reparationskostnaderna själv.
  • Anmälan sker på ledningskollen.se
  • När du anmäler på ledningskollen.se får du information om vilka som äger ledningar t.ex. (fiber, el och teleledningar) inom det aktuella området.