Elnätspriser

 

SäkringskunderNormaltariffInk. moms
Överföringsavgift Öre/KWh17,221,5
Fast avgift, 16 Amp, lägenhet, Kr/år15941992,50
Fast avgift, 16 Amp, Kr/År35304412,50
Fast avgift, 20 Amp, Kr/År51056381,25
Fast avgift, 25 Amp, Kr/År68118513,75
Fast avgift, 35 Amp, Kr/År891711146,25
Fast avgift, 50 Amp, Kr/År1176014700
Fast avgift, 63 Amp, Kr/År14639
18298,75
Fast avgift, 80 Amp, Kr/År19387
24233,75
Fast avgift, 100 Amp, Kr/År2310128876,25
Fast avgift, 125 Amp, Kr/År2913636420
Fast avgift, 160 Amp, Kr/År34758
43447,50
Fast avgift, 200 Amp, Kr/År38347
47933,75

EffektkunderHögspänningLågspänning
Överföringsavgift öre/kW9,511,4
Fast avgift, Kr/År1267938964
Abonnerad effekt, Kr/kW539539
Överuttag Abonnerad effekt, Kr/kW942942
Reaktiv effekt, Kr/kvar6691

Inmatningstariffer fr.o.m. 2014-07-01 exkl. moms

Vind/solkraftproduktion < 1500 Kw

En elandvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63A och som producerar
el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 Kw ska inte betala någon avgift
för inmatningen. Detta gäller dock bara om elandvändaren under ett kalenderår har
tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.

Dvs. Om det vid årsavräkningen visar sig att elanvändaren har matat ut mer el på nätet
än han har tagit ut gäller normal tariff för inmatning

Mätavgift är den årligakostnaden för mätning, beräkning rapportering av mätvärden
Nätnyttoersättning är värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från
Produktionsanläggningen medför i nätkoncessionsägarens ledningsnät, samt värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät som blir möjlig genom att anläggningen är anslutenledningsnätet

Typ av inmatningMätavgiftNätnyttoersättning
Inmatning på högspänning8400 Kr/år2,3 öre/KWh
Inmatning på lågspänning5800 Kr/år2,5 öre/KWh
Microproduktion inmatning på
låspänning under 43,5 KW, 63 A
0 Kr/år5 öre/KWh