Elnätspriser

Fr.o.m 2024-01-01

SäkringskunderNormaltariffInk. moms
Överföringsavgift Öre/KWh17,221,5
Fast avgift, 16 Amp, lägenhet, Kr/år1 6552069
Fast avgift, 16 Amp, Kr/År3 6664582
Fast avgift, 20 Amp, Kr/År5 3026627
Fast avgift, 25 Amp, Kr/År7 0748843
Fast avgift, 35 Amp, Kr/År9 26011575
Fast avgift, 50 Amp, Kr/År12 21315266
Fast avgift, 63 Amp, Kr/År15 20319003
Fast avgift, 80 Amp, Kr/År20 13325167
Fast avgift, 100 Amp, Kr/År23 99029988
Fast avgift, 125 Amp, Kr/År30 25837822
Fast avgift, 160 Amp, Kr/År36 09645120
Fast avgift, 200 Amp, Kr/År39 82349779

Effektkunder
Lågspänning (N4)NormaltariffInk moms
Överföringsavgift hög *), öre/KWh11,414,3
Fast avgift, Kr/år40 46450580
Abonnerad effekt, Kr/kW539674
Överuttag Abonnerad effekt, Kr/kW9421178
Reaktiv effekt, Kr/kvar91114
Högspänning (N3)NormaltariffInk moms
Överföringsavgift hög *), öre/KWh9,511,9
Fast avgift, Kr/år13 16716459
Abonnerad effekt, Kr/kW539674
Överuttag Abonnerad effekt, Kr/kW9421178
Reaktiv effekt, Kr/kvar6683

 

Nättariff för inmatning upp till 1500kW, gäller från 2024-01-01
Nättariff för inmatning (exkl moms)*

Spänningsnivå (kV)IN10S 10kVIN04S 0,4kVIN04M 0,4kV
Fast avgift (kr/år)2000 kr1000 kr-
Nätersättning Högpristid **
(öre/kWh)
4 öre4 öre4 öre
Nätersättning Lågpristid ** (öre/kWh)4 öre4 öre4 öre
Nätersättning Lågpristid ** (öre/kWh)4 öre4 öre4 öre

Nätavgift IN10SNätavgift IN04SNätavgift IN04MVid anslutning av produktionsanläggning över 1500kW
Gäller för inmatning vid högspänning ≤1500 kWGäller vid lågspänning, en huvudsäkring över 63A eller en produktionsanläggning mellan 43,5 kW och 1500 kWGäller vid en huvudsäkring max 63A och en produktionsanläggning på max 43,5kW (Mikroproduktion enligt ellagens definition)Där uttagsabonnemang saknas upprättas ett avtal mellan parterna, innehållande allmänna villkor för inmatningen med prislista och teknisk specifikation.


Övrigt
Elcertifikat: I den fasta avgiften ingår eventuell rapportering av elcertifikatsserie under förutsättning att kunden valt att rapportera utbyte i gränspunkten med elnätet (ordinarie elmätare)
Avbrottsersättning: Inmatningsabonnemang saknar rätt till avbrottsersättning.
Övriga avgifter: Särskilda avgifter debiteras vid kontroll av mätare, till-, från- och återinkoppling och bristande betalning