Gatubelysning

Karlsborgs Energi AB äger och underhåller idag ca 2600 belysningspunkter inom Karlsborgs kommun. I nuläget sitter det högtrycksnatrium i större delen inom Karlsborgs kommun och ett fåtal kvicksilverlampor, då LED belysning blir alltmer populärt inom dom flesta miljöer så försöker vi på Karlsborgs Energi börja montera dessa främst för att spara energi och utnyttja ny teknik. Än så länge så sker detta först vid ny eller ombyggnad av belysningsnätet men vi har på lång sikt som mål att byta ut dom flesta belysningspunkter till LED.

Belysningen ses över ca 3-4 gånger per år med lift bil, vanligtvis någon gång i månaderna September , December och Mars men kan variera på grund av annan typ av verksamhet.

Vid fel på belysningen var vänlig och kontakta oss på tel:
0708-80 30 64 eller 0505-17100 så åtgärdar vi felet vid nästa service.