E-post

Fakta

Viktig information om din epost (pdf dokument 2018-05-09)

Guider som underlättar vid övergång till ny e-postleverantör 

Skapa en mailing lista i webbmail

Aktivera vidarebefordran i webbmail

Exportera kontakter från webbmail

 

Administrera e-post konton

För att skapa/ ta bort konton eller ändra lösenord logga in på vår kundwebb, din personliga sida hos oss.

Inloggningsuppgifter till kundwebben finns i värdehandlingen som du fick när du tecknade avtal för internet. Saknar du din värdehandling? Ta kontakt med vår kundtjänst

Adressen till kundwebb: https://kund.bosnet.se/cw/

Inställningar för e-post i dator / mobil

Server för inkommande e-post: mail.carlsborg.net
Port för inkommande e-post (POP3): 110
Port för inkommande e-post (IMAP):  143

Server för utgående e-post: mail.carlsborg.net
Port för utgående e-post (SMTP): 366

SMTP autentisering

För att skicka e-post, vår utgående servern kräver autentisering. Kryssa i att den utgående server kräver autentisering och fyll sedan i den e-postadress och lösenord i rutorna för inloggningsuppgifter för den utgående servern.

Webmail

E-post tjänsten fungerar även som s.k. webmail dvs du kan använda det från vilken internet ansluten dator som helst. Webmail innehåller alla nödvändiga funktioner för att klara av den dagliga e-post kommunikationen.

Adressen till webmail: http://mail.carlsborg.net

E-post hos en annan leverantör

Vi kan även erbjuda möjligheten att skicka e-post genom vår SMTP server med e-postadress som ni äger sedan tidigare men då behöver den anmälas till oss i förväg. Webbaserade tjänster som exempelvis Hotmail, Gmail eller Yahoo omfattas inte av detta. Ta kontakt med vår kundtjänst.