Konsumenträtt

Vi vill att du skall vara nöjd med att vara kund hos Karlsborgs Energi. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om något inte fungerar som det ska, om du tycker att vi har gjort något fel eller om du är missnöjd med våra tjänster.

Om du inte är nöjd
Vår kundservice kan hjälpa dig med alla sorters kundärenden. Vi rekommenderar att du tar kontakt med dem i första hand. Om du inte blir nöjd med den hjälp du får kan du få ditt ärende prövat på annat sätt. Nedan hittar du information om vart du då kan vända dig.

Kundservice
Hos kundservice får du snabb hjälp med att få kontakt med rätt person som kan hjälpa dig med ditt ärende. Här hittar du oss på Kundservice. För att underlätta är det bra om du dina kunduppgifter tillgängliga och eventuella underlag i ärendet.

Prövning av ärendet
Om du är missnöjd med vårt beslut eller hur ärendet hanterats och vill få ditt ärende prövat, finns det en rad instanser och myndigheter som hjälpa dig med rådgivning och omprövning.

Kommunens konsumentvägledning
Kan hjälpa dig som enskild konsument med råd inför ett köp, konsumentvägledning i förebyggande syfte och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösningar. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri. Kontakt här.

Energimarknadsbyrå
En självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden och fjärrvärme. Energimarknadsbyrå finner du på http://www.energimarknadsbyran.se/

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Konsumenten kan vända sig till ARN för att pröva tvister mellan konsumenter och elnäts- respektive elhandelsföretaget som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit konsumenten (konsumenttvister). Mer information om Allmänna reklamationsnämnden finner du på www.arn.se

Marknadsdomstolen
Hit kan du vända dig för att få hjälp med frågor om eller att pröva ett fall som gäller felaktig marknadsföring. Mer information om marknadsdomstolen hittar du på www.marknadsdomstolen.se

Allmän domstol
Första instans är tingsrätt följd av hovrätt och högsta domstolen. Har allmän behörighet att pröva mål och ärenden som följer av lag.

Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme. Mer information om Energimarknadsinspektionen hittar du på www.ei.se