Karlsborgs energi levererar fiberförbindelser till privatpersoner, företag och den offentliga sektorn inom hela Karlsborgs kommun. Med en fiberanslutning kan du beställa tjänster såsom internet, tv och ip-telefoni, allt via en och samma fiber. Det är ett framtidssäkert teknik och som kund har du valfriheten att välja mellan olika tjänsteleverantörer i vårt öppna nät.

Hur blir jag ansluten?

Vi vill ha fiberFör att ansluta din bostad ska du börja med att göra en intresseanmälan på vår tjänsteportal. Där kan du söka på din adress samt kontrollera om det pågår fiber utbyggnad i just ditt område. Karlsborgs energi AB bygger ut fibernätet på flera håll inom Karlsborgs kommun, oftast baserat på intresseanmälningar som vi har fått från allmänheten.

Bor du i en lägenhet så bör du prata med din hyresvärd/fastighetsägare.

Intresseanmälan

Följ ditt område

Anslutningskostnad

Det är en kostsam process att ansluta till fibernätet. Det innebär kostnader för arbetare, maskiner, diverse matriel och inte minst kostnader för återställning. Generellt sett kan vi säga att kostnaden ligger mellan 6 500 kr - 20 000 kr.

Anslutningskostnaden beror på en del olika faktorer och priset kan skilja sig från fall til fall. En av dessa faktorer är anslutningsgraden dvs hur många hushåll har valt att ansluta sig till stadsnätet i ett givet område. En annan faktor kan vara asfalterade vägar som t ex behöver rivas upp för att sedan återställas.