Ansvarsfördelning – Vad är ditt och vad är vårt?

Kundens ansvar
  • Du som fastighets- eller lägenhetsägare är ansvarig för att maskiner, stickkontakter, ledningar med mera inne i huset fungerar och är ofarliga för dig och din familj. Det är också ditt ansvar att mätarskåpet eller fasadskåpet är i gott skick.
  • Mätaren i skåpet ägs av oss och det är vårt ansvar att se till att den fungerar som den ska. Men resten av skåpet ägs av dig. Att det sitter plomberingar på vissa delar är en säkerhetsåtgärd för att inte du eller någon annan ska kunna skada er. Endast behöriga elektriker får lov att bryta den – men det som finns där bakom är fortfarande ditt ansvar.
  • Vi rekommenderar att du, om det inte gjorts en el-besiktning i ditt hem på länge, tar hem en elektriker som kan kontrollera att din elanläggning fungerar som den ska och används på rätt sätt. Fel i elanläggningen kan vara förenat med fara, i värsta fall med livsfara.
Vårt ansvar
  • Förutom mätaren som sitter i skåpet, ansvarar vi som elnätsföretag för allt som finns fram till fasadskåp, servissäkring eller byggskåp. Från kabeln, som går ner i marken från skåpet, till högspänningsledningen uppe i stolpen eller nere i marken. Här är det också bara vi som får utföra underhåll och arbete. Om du upptäcker något fel, hör av dig till oss.
  • Läs mer i våra allmänna villkor.
Scroll to top