Störningar elnätet

Pga underhållsarbete på elnätet kommer strömmen att brytas till samtliga abonnenter på Kärleksstigen 11 – 13 samt Björkstigen 9. Varaktighet 01.00 – 06.00

Scroll to top