När du ska fälla träd

Ibland kan elledningar vara i vägen när man ska fälla träd. Då kan vi hjälpa dig med att övervaka så att fällningen sker på ett säkert sätt. Tänk på att vi inte utför trädfällningen, utan övervakar endast arbetet. Om du anlitar en entreprenör så...

För att få byggström

Behöver du byggström under byggtiden skall du föranmäla detta till oss. Byggmätarskåpet samt de uttag och ledningar som behövs för byggnationen måste vara godkända och CE märkta. Det är du som anläggningsinnehavare som ansvarar för att elsäkerheten är fullgod). Anslutningsledning max 5 m skall...

För att få El anslutet

En skriftlig föranmälan (servisbeställning) skall lämnas till oss. Bifoga gärna en situationsplan med förslag om placering av fasadmätarskåp. Därefter sänder vi dig en offert på servisen. Du undertecknar och återsänder beställningen till oss. OBS! Vi kommer inte att vidta några åtgärder innan både beställning...

Scroll to top