Allsångstävling vid kanalen

Vi vill tacka för det stora deltagandet vid vår tävling i fredags. Tävlingsfrågan var ”Hur lång tid det tar att koka upp 1 liter vatten till 100*C. Svaren var många och varierande från 5 – 900 sek, rätt svar var 232 sek. Vinnarna är...

Strömavbrott i Karlsborg

Under kvällen den 7/5 drabbades delar av centrala Karlsborg av ett strömavbrott. Det ihållande regnandet har orsakat en kortslutning i en av våra nätstation. Vår jourpersonal upptäckte spricka i betongtaket på den drabbade nätstationen vilket har lett till att regnet har hittat in. Avbrottet...

Driftinformation Karlsborgs elnät

Strömavbrottet på ”Svanvikslinjen” under dels natten till den 20/8 samt natten till den 21/8 orsakades av en trasig isolator. Felet lokaliserades och avhjälptes under morgonen den 21/8. Under måndagen den 27/8 kommer underhåll att utföras på en transformatorstation i Mölltorp. Detta medför att delar...

Falsk e-post i omlopp

Det har kommit till vår kännedom att ett e-post meddelande har skickats till våra kunder med @carlsborg.net som e-postadress. Meddelandet påstås komma från oss och är skrivet på engelska. Ungefär så här: ”Dear Account User This Email is from carlsborg.net Customer Care and we...

Digital-TV störningar

Under de senaste 2-3 veckor har det förekommit en del störningar i digital-tv sändningen. Det har framförallt skett på kvällen runt 20.00. Tv tittare märker att bilden fryser, ljudet försvinner och bilden liknar ett mosaik. Störningen orsakas av ett transmissionsfel någonstans utanför Ulricehamn och...

Scroll to top