Allsångstävling 2015

KEAB:s allsångstävling fredagen den 10 juli 2015 Tävlingen gick ut på att gissa längden på en bit fiberkabel, vi fick många svar men det var ingen som lyckades pricka helt rätt. Kabelns längd var 5588 mm och vi har hitta de 4 lyckliga vinnare...

Planerade strömavbrott

Vid tre tillfällen under april kommer det att bli planerade avbrott på elnätet. Det är dags för service och underhåll av ett antal nätstationer, detta arbete kan endast utföras vid strömlöst tillstånd. Ni som blir drabbade kommer att erhålla ett brev med information. Vi...

Allsångstävling vid kanalen

Vi vill tacka för det stora deltagandet vid vår tävling i fredags. Tävlingsfrågan var ”Hur lång tid det tar att koka upp 1 liter vatten till 100*C. Svaren var många och varierande från 5 – 900 sek, rätt svar var 232 sek. Vinnarna är...

Strömavbrott i Karlsborg

Under kvällen den 7/5 drabbades delar av centrala Karlsborg av ett strömavbrott. Det ihållande regnandet har orsakat en kortslutning i en av våra nätstation. Vår jourpersonal upptäckte spricka i betongtaket på den drabbade nätstationen vilket har lett till att regnet har hittat in. Avbrottet...

Driftinformation Karlsborgs elnät

Strömavbrottet på ”Svanvikslinjen” under dels natten till den 20/8 samt natten till den 21/8 orsakades av en trasig isolator. Felet lokaliserades och avhjälptes under morgonen den 21/8. Under måndagen den 27/8 kommer underhåll att utföras på en transformatorstation i Mölltorp. Detta medför att delar...

Scroll to top