Störningar internet

Störningar på vår internettjänst. Det är namnuppslagningen DNS som inte fungerar normalt pga en överbelastningsattack. Vi har vidtagit vissa åtgärder som förhoppningsvis gör att tjänsten blir användbar till problemet är löst. KLAR

Scroll to top