Viktig information gällande vår försäljning av vitvaror

Vi kommer att upphöra med försäljning av vitvaror från och med 1 juni 2018.

Karlsborgs Byggvaror tar då över verksamheten, 0505-44144.

Vi tackar för ett gott samarbete med vår kundkrets under många år.

Eventuella serviceärenden hänvisas till cylinda.se/bokaservice. Alternativt 0771-252500.

Scroll to top