Till våra elkunder med anvisningspris

Du har för närvarande ett elavtal som kallas Anvisningsavtal. Det är en avtalsform som vanligtvis ligger högre i pris än andra avtalsformer, och tilldelas den som inte gjort ett aktivt val av elavtal. Villkoren för Anvisningsavtal regleras av branschens allmänna avtalsvillkor, villkor som utarbetats i samarbete med Konsumentverket.

Villkorsändring anvisningspris

Det är nu stora prisrörelser i marknaden vilket innebär att prisjustering behöver kunna göras månadsvis för de elkunder som valt att inte teckna något elavtal. Kunder som inte valt att teckna något avtal får ett anvisat pris.

  • Anvisat pris kommer från 2018-12-01 bli rörligt och prissättas månadsvis *).
  • Priset redovisas löpande på vår hemsida där föregående månadspris visas.
  • Priset för augusti med det nya sättet att prissätta skulle ha varit 77,6 öre/kWh exkl moms och elcertifikat ( 97,00 öre/kWh inkl elcert och moms)* Anvisningsavtal fastställs månadsvis i efterskott baserat Karlsborgs Energi Försäljnings AB:s inköpspris, volymvägt spotpris Nordpool för aktuellt prisområde + elcertifikatpris + pålägg med 13,0 öre/kWh (exkl. moms).

Välj ett bättre elavtal

Fast elpris – innebär samma elpris per kWh varje månad under den valda avtalsperioden. Ger trygghet och en god möjlighet att planera sina elkostnader. Ett bundet avtal upphör automatiskt om man flyttar från den adress man bor på, utan någon extra kostnad. Däremot tillkommer kostnad för lösen om man väljer att byta elleverantör under avtalsperioden.

Rörligt elpris – innebär olika pris varje månad beroende på elmarknadens utveckling. Det rörliga priset går ofta upp över vintern när efterfrågan på el är högre, för att oftast sjunka igen under årets ljusa månader när efterfrågan på el avtar. Det är en avtalsform som innebär möjlighet men också risk eftersom man inte vet priset i förväg.

Scroll to top