Planerad strömavbrott

Underhålls- och reparationsarbete i transformatorstation vid brukshundsklubben i Karlsborg. Berörda anläggningar är informerade. Kunder anslutna till bredbandsnätet via telestationen i Svanvik påverkas av arbetet.

Scroll to top