Information om elpriskompensationen

Vi har nu fått klartecken från vår systemleverantör att arbetet med, den av regeringen beslutade, elpriskompensationen kan starta.

Karlsborgs Energi AB ska först ansöka hos Kammarkollegiet om elpriskompensation och sedan kan utbetalning ske, som vi nu bedömer, på Majfakturan.

Beloppet kommer att läggas som ett tillgodo på fakturan och ev överskjutande belopp flyttas fram till nästkommande månad. Vi kommer alltså inte att betala ut överskjutande belopp.

Elpriskompensationen för december 2021, januari 2022 och februari 2022 gäller hushåll i hela landet. Ersättningsmodellen för den perioden är utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad, eller sammanlagt 300 kr för tre månader. Det högsta trappsteget ligger på 2 000 kWh och uppåt per månad där kunden kommer att få 2 000 kr per månad, alltså totalt 6000 kronor.

Scroll to top