Falsk e-post i omlopp

Det har kommit till vår kännedom att ett e-post meddelande har skickats till våra kunder med @carlsborg.net som e-postadress. Meddelandet påstås komma från oss och är skrivet på engelska.

Ungefär så här: ”Dear Account User This Email is from carlsborg.net Customer Care and we are sending it to every carlsborg.net User Accounts…”

I meddelandet efterfrågas användarens inloggningsuppgifter samt födelsedatum. Om inte detta görs kommer kontot att tas bort.

DETTA ÄR FASLKT. KARLSBORGS ENERGI HAR INGETING MED MEDDELANDET ATT GÖRA. VI KOMMER ALDRIG ATT BEGÄRA DINA INLOGGNINGSUPPGIFTER. LÄMNA ALDRIG UT DINA INLOGGNINGSUPPGIFTER.

Var alltid misstänksam när ett sånt meddelande dyker upp. Det är högst osannolikt att något seriöst företag eller organisation kommer att begära känsliga uppgifter från dig på det här sättet.

Scroll to top