Driftinformation Karlsborgs elnät

Strömavbrottet på ”Svanvikslinjen” under dels natten till den 20/8 samt natten till den 21/8 orsakades av en trasig isolator. Felet lokaliserades och avhjälptes under morgonen den 21/8.

Under måndagen den 27/8 kommer underhåll att utföras på en transformatorstation i Mölltorp. Detta medför att delar av tätorten samt Vaberget, Gälsebo mm. Kommer att vara strömlöst mellan kl 10:00-13:00. Berörda abbonenter informeras per post.

Under tisdagen den 28/8 kommer underhåll att utföras på en transformatorstation på fästningsområdet i Karlsborg. Detta medför att vissa delar Kommer att vara strömlösa mellan kl 09:00-12:00. Berörda abbonenter informeras per post.

Scroll to top