Bluffundersökning i Karlsborgs Energis namn

Det har kommit till vår kännedom att någon försöker lura våra kunder genom falska marknadsundersökningar om Karlsborgs Energi. Undersökningen går ut på att man ska svara på ett antal frågor och därefter få en intressant gåva/present. T ex en mobiltelefon eller liknande.

Såvitt vi vet sker undersökningen via internet i dagsläget. Om det har förekommit några direkta telefonsamtal är för närvarande okänt.

Detta är en bluff. Karlsborgs Energi står inte bakom dessa eller några andra marknadsundersökningar. 

 

Scroll to top