Kan detta vara det roligaste vd-jobbet?

Karlsborg, en kommun vid sjön Vätterns strand som visar upp många tecken på tillväxt och framtidstro. Befolkningen ökar, företag bygger ut och skapar nya arbetstillfällen och det byggs nya bostäder för både gammal och ung. Dessutom verkar det som att man har roligt i kommunen, även på arbetstid. Ingen dålig plattform för en blivande VD.

In- och utloppet till Göta Kanal mitt i centrala Karlsborg under sommarens festligheter. Foto: Torben Gustavsson

Karlsborgs Energi, Karlsborgs Värme, Karlsborg Energi Försäljning och Karlsborgsbostäder har en nyckelroll i att skapa rätt förutsättningar för kommunens fortsatta tillväxt. Nu söker man en ny VD som ska axla rollen i alla bolagen, driva processerna framåt och därigenom även ha en central roll i utvecklingen av Karlsborg.

– Vi tror att det kan vara ett av Sveriges roligaste och mest utmanande VD-jobb, just för att vi inom politiken och kommunkoncernen samarbetar så tätt kring vår vision om att Karlsborg ska utvecklas och frodas. Men också för att de tider som vi nu möter både innebär utmaningar och möjligheter för såväl kommunen som fastighets- och energibranschen, säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Colling.

Torbjörn Colling, kommunstyrelsens ordförande.

Nytt sjönära bostadsområde
Karlsborg, som ligger vackert inbäddad på västra stranden av sjön Vättern, är i dag en vital och framåtsträvande ort i den expansiva Västra Götalandsregionen. Här planeras för fler bostäder och inflyttning. Regionen växer med fler företag och försvaret som finns etablerade på orten skalar upp verksamheten.

Kommunen är angelägen om att det fortsatt görs privata satsningar tillsammans med de egna satsningarna i Karlsborg för att investera och bygga. Närmast i tiden är ett helt nytt bostadsområde, Rödesunds torg, i centrala Karlsborg i anslutning till vattnet, som ska befästa ortens position som tillväxtvänlig och välmående.

– Vi hoppas att en framtida VD för Karlsborgs Energi och Karlsborgsbostäder kommer kunna bo, eller redan bor, i regionen. Hen har kanske en anknytning till platsen sedan tidigare. Den vi söker bör vara en inspiratör och ledare på många olika plan. Detta förutom de självklara kompetenserna som utbildning och meriter inom relevanta områden, säger bolagens styrelseordförande Rolf Andersson.

­– Det handlar om att man vill och vågar stå upp och ta ledartröjan, vi behöver en ledargestalt som brinner för både samhällsbygget och affären, fortsätter Rolf Andersson.

"Vi tror att det kan vara ett av Sveriges roligaste och mest utmanande VD-jobb, just för att vi inom politiken och kommunkoncernen samarbetar så tätt kring vår vision om att Karlsborg ska utvecklas och frodas."


De långt framskridna planerna på ett nytt bostadsområde vid Rödesunds torg i centrala Karlsborg. Montage: Ritningen Arkitektbyrå, Skövde


Nya infallsvinklar

Från kommunledningen ser vi gärna att bolagens nya VD är beredd att engagera sig för kommunens utveckling och tillföra nya perspektiv och erfarenheter i vår utvecklingsgrupp, säger Kajsa Eriksson Larsson, Karlsborgs kommunchef.

– Det blir svårt att hitta någon som kan allt, men det är viktigt att personen vill vara med och även ta en central roll i Karlsborg och för vår tillväxt, fortsätter Kajsa Eriksson Larsson.

Fakta: Karlsborgs kommunkoncern
Karlsborgs kommun belägen i Västra Götalands län, har drygt 7 000 invånare.

I kommunkoncernen är AB Vaberget moderbolag till Karlsborgs Energi AB, AB Karlsborgsbostäder, Karlsborgs Värme AB, Karlsborgs Energi Försäljning AB och Visit Karlsborg AB.

Sök jobbet här.