Försäljning

butik_767x470

Försäljning

I vår butik finns diverse elmateriel såsom säkringar, kablar och glödlampor. Har du frågor eller problem, tveka inte att kontakta oss.

För mer information kontakta
Hans Evegård
Tel. 0505-171 06
hans@karlsborgsenergi.se

Vitvaror

Vi har upphört med försäljning av vitvaror från och med 1 juni 2018.
Karlsborgs Byggvaror har tagit över verksamheten, 0505-44144.
Eventuella serviceärenden hänvisas till cylinda.se/bokaservice. Alternativt 0771-252500.