Elhandel

Våra avtal

 • Anvisningspris

  Detta pris gäller om du inte gör ett aktivt val av elavtal. Priset är oftast högre än alla andra avtals alternativ.
  Mer om anvisningspris

 • Börskopplat elpris

  Direkt kopplat till elbörsen. Det passar dig som vill ta del av låga priser, men samtidigt är beredd att ta risken att priset kan stiga både fort och kraftigt
  Mer om börskopplat elpris

 • Fast elpris

  Det trygga alternativet. Priset är bundet under avtalsperioden, du berörs inte av några prisändringar
  Mer om fast elpris

Fakta om elpriser


Fast avgift
240 kr/år (300 kr/år inkl. moms)

Elcertifikatavgift
Från och med den 1 januari 2007 redovisas elpriser INKLUSIVE elcertifikatavgiften.

Energiskatt
Informationen om energiskatt finns numera under menyn ”Elnät”.
Från och med den 1 januari 2018 har riksdagen beslutat att det istället är ditt elnätsföretag som fakturerar dig energiskatt

 

 


elomraden

Elområden

Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Det innebär att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Syftet med indelningen är att stimulera till att nya kraftverk byggs där det idag är underskott på el.

Beslutet är taget av Svenska Kraftnät men det är en konsekvens av att Sverige måste anpassa sig till EUs strävan att verka för en gemensam fri konkurrensutsatt elmarknad i hela Europa.

Syftet med uppdelningen är även att stimulera elproduktion i de områden där det är underskott på el samt att förstärka det svenska elnätet där det idag är flaskhalsar i överföringskapaciteten.


Elens ursprung

Bolagets inköp av el år 2015 fördelar sig enligt följande:

Ovanstående produktion ger följande miljöpåverkan:
CO2-utsläpp 0,02 g/kWh
Radioaktivt avfall 0,001 g/kWh